Unitat de càncer de cap i coll

Unitat de càncer de cap i coll

La Unitat de càncer de cap i coll de l’IOB Institute of Oncology atén pacients diagnosticats de tumors que afecten el tracte superior de l’aparell digestiu i respiratori. Entre ells destaquen, per la seva freqüència, els que afecten la laringe i l’interior de la cavitat bucal.

Els pacients que acudeixen a la unitat solen haver estat diagnosticats prèviament, però també poden ser persones que tenen sospites de patir un càncer de cap i de coll i requereixen un primer diagnòstic.

Així mateix, igual que altres unitats de l’IOB, la Unitat de càncer de cap i coll ofereix un servei de segona opinió a pacients que són tractats per oncòlegs d’altres centres.

Els pacients tractats a la Unitat de càncer de cap i coll són atesos per un equip multidisciplinar format per oncòlegs, radioterapeutes, radiòlegs, cirurgians, anatomopatòlegs i personal d’infermeria especialitzat en càncer.

Així mateix, l’IOB ofereix atenció psicològica o psiquiàtrica als pacients que ho necessitin i l’assessoria d’especialistes en nutrició.

Aquest equip mutidisciplinar facilita que els pacients puguin fer totes les proves i rebre tots els tractaments que necessitin de manera coordinada en un mateix lloc i en el mínim temps possible, sense necessitat de desplaçar-se i de gestionar per separat les visites a diferents especialistes.

Detecció precoç

Com més precoç és la detecció del càncer capdavanter i coll més alta és la probabilitat de poder-lo tractar amb èxit i amb mínimes seqüeles per al pacient.

La majoria de càncers de cap i coll produeixen símptomes en les fases inicials.

Donat que aquests símptomes poden obeir a diferents causes d’un càncer, molts pacients no els donen importància.

Però una consulta a temps a un otorinolaringòleg és clau per aconseguir una detecció precoç de manera que la probabilitat de curació sigui tan alta com sigui possible.

En particular, és convenient consultar amb urgència un especialista si es donen un o més dels símptomes següents:

 • Gangli limfàtic inflat al coll que persisteixi durant més de dues setmanes i no tingui cap causa aparent, ja que molts càncers de cap i coll envaeixen aquests ganglis abans d’estendre’s a altres òrgans.
 • Canvi de la veu que persisteixi durant més de dues setmanes i tampoc no tingui causa aparent, ja que podria ser el primer símptoma d’un càncer de laringe.
 • Inflamació o nafra a l’interior de la boca que persisteixi durant més de deu dies, fins i tot si no causa molèsties.
 • Aparició de sang a la saliva o l’esput durant diversos dies seguits.
 • Molèsties en ingerir aliments sòlids.
 • Dolor persistent a l’orella, especialment en empassar, ja que podria ser un símptoma d’una infecció o un tumor a la gola.

El càncer de cap i coll pot afectar qualsevol persona, per la qual cosa aquestes recomanacions de detecció precoç són aplicables a tota la població.

Però és convenient que les precaucions extremin les persones fumadores i exfumadores, així com aquelles que consumeixen alcohol habitualment, ja que tabac i alcohol són els dos factors de risc principals d’aquest tipus de tumor.

Diagnòstic ràpid

El diagnòstic del càncer de cap i coll, realitzat en la majoria de casos per un otorinolaringòleg, sol basar-se en una exploració visual de l’àrea afectada i en una biòpsia per extreure’n una mostra de teixit.

L’anàlisi del teixit al laboratori permet confirmar o descartar de manera definitiva el diagnòstic de càncer.

En els casos en què es confirma el diagnòstic, un estudi detallat de les cèl·lules al laboratori permet precisar el tipus de càncer de què es tracta amb vista a decidir el tractament més adequat per a cada pacient.

Una anàlisi de sang completa, que inclogui marcadors tumorals, i un estudi d’imatge ofereixen informació addicional per avaluar si el càncer està localitzat al lloc d’origen o si s’ha estès a altres òrgans.

El circuit de diagnòstic ràpid de l’IOB ha permès reduir a un termini inferior a una setmana el temps mitjà entre la primera consulta d’un pacient recent diagnosticat de cap i coll, o amb sospita de tenir càncer de cap i coll, i l’inici del tractament .

Tractament personalitzat

El tractament del càncer de cap i coll depèn de la localització i del grau d’extensió de la malaltia en el moment del diagnòstic.

Un equip multidisciplinar format per especialistes en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, cirurgia i otorinolaringologia decideix l’estratègia de tractament de manera individualitzada per a cada pacient.

La individualització del tractament és clau per aconseguir la màxima eficàcia terapèutica i alhora preservar al màxim la qualitat del pacient.

La decisió de tractament ha de tenir en compte, per exemple, la necessitat de preservar la laringe del pacient sempre que sigui possible.

El tractament inicial sol basar-se en cirurgia, radioteràpia o una combinació de totes dues.

Aquestes opcions de tractament actuen sobre el càncer a nivell local i tenen l’objectiu d’eliminar el tumor o reduir-ne la mida.

La quimioteràpia, que elimina cèl·lules canceroses a tot l’organisme, s’empra amb freqüència com a tractament addicional.

Un cop acabat el tractament, se segueix l’evolució del pacient de manera estricta, especialment durant els tres primers anys.

Els controls mèdics consisteixen a fer analítiques de sang completes amb marcadors tumorals cada tres mesos i proves d’imatge cada sis mesos.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora

  Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

  Especialistes

  • Unitat càncer de pulmó - Unitat de càncer de cap i coll

  • Unitat de càncer genitourinari - Unitat de càncer de cap i coll

  • Unitat càncer de pulmó - Unitat de càncer de cap i coll