Unitat de càncer genitourinari

Unitat de càncer genitourinari

Diagnòstic

En aquesta unitat, s’atenen els pacients diagnosticats de tumors que afecten l’aparell reproductor masculí, així com els que afecten l’aparell urinari dels dos sexes, i que inclouen el càncer de pròstata, de bufeta, de ronyó, de testicle i altres tumors menys freqüents, com el càncer de glàndula suprarenal i el càncer de penis.

La majoria dels pacients que acudeixen a la nostra unitat han estat diagnosticats prèviament per un metge uròleg, que amb el resultat d’una biòpsia o d’una cirurgia, els deriva a l’IOB per rebre un tractament integral a càrrec d’un equip multidisciplinari especialitzat en el tractament de càncers genitourinaris.

Així mateix, com altres unitats de l’IOB, la Unitat de càncer genitourinari ofereix un servei de segona opinió a pacients que són tractats per especialistes en altres centres.

Atenció integral

L’equip multidisciplinari està conformat per oncòlegs mèdics, oncòlegs radioterapèutics, metges uròlegs, especialistes en anatomia patològica, especialistes en radiodiagnòstic i medicina nuclear com així també comptem amb el personal d’infermeria especialitzada en aquest tipus de tumors.

Així mateix, l’IOB ofereix aquesta atenció integral fonamental per als nostres pacients, com és el d’especialistes en psicologia o psiquiatria per al pacient i la família, assessoria nutricional individualitzada per referents en nutrició i tractaments de medicina oriental com l’acupuntura i la hipnosi en el tractament de l’ansietat i del dolor.

El comitè mèdic es reuneix periòdicament per a la discussió de cada cas clínic i té com a objectiu optimitzar al màxim el pronòstic de la malaltia com garantir el nivell de la seva qualitat de vida.

El nostre compromís com a equip multidisciplinar és minimitzar al màxim el temps des del diagnòstic fins al moment en què el pacient comença a rebre tots i cadascun dels tractaments que requereixin, amb la programació pel nostre equip, de totes proves complementàries que calguin manera coordinada en un mateix lloc, sense necessitat de desplaçar-se i amb la seguretat que comptarà amb assistència telefònica les 24 hores.

L’equip està liderat pels metges oncòlegs Dr. Javier García del Muro i Dr. Fabricio Racca.

Tractament

Depenent del tipus de tumor, és a dir la histologia, ja sigui un adenocarcinoma de pròstata; un carcinoma urotelial, de la bufeta i/o de vies urinàries; un carcinoma d’origen renal, de cèl·lules clares, que són els més freqüents o menys habituals, com són els tumors de cèl·lules no clares (papil·lar tipus 1, papil·lar tipus 2, cromòfobs, conductes de Bellini, etc) i un altre factor fonamental, el estadiatge del dit tumor, ja sigui localitzat o estès.

Amb aquesta informació, se li ofereix al pacient el millor tractament sistèmic, és a dir, aquell que té una acció sobre el tumor primari com a les lesions a distància (metàstasi).

De la mateixa manera, en aquells tumors localitzats, després de la valoració d’un comitè multidisciplinar si compleixen requisits clínics i analítics respectius, són sotmesos a tractaments de combinació amb fàrmacs oncològics i un tractament quirúrgic.

Tenim la premissa d’individualitzar cada pacient amb la seva malaltia i amb un maneig integral que abasta l’àrea funcional, nutricional, social, control de símptomes derivats de la malaltia, ja que comptem amb un referent per cadascuna d’aquestes àrees (especialistes en Nutrició , Psicooncologia, Psiquiatria, Tècniques d’Acupuntura i Oncogeriatria per als pacients grans.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora.

    Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

    Especialistes