Unitat de melanoma

Unitat de melanoma

La Unitat de melanoma de l’IOB Institute of Oncology atén pacients diagnosticats de melanoma o de qualsevol altre tipus de càncer de pell.

Tot i que la majoria de pacients que acudeixen a la Unitat de melanoma han estat diagnosticats prèviament a un altre centre mèdic, l’IOB també realitza, juntament amb el servei de dermatologia de l’hospital Quirón, el diagnòstic inicial de persones que tenen sospites de tenir un melanoma.

Així mateix, ofereix un servei de segona opinió a pacients que són tractats a altres centres.

Els pacients tractats a la Unitat de melanoma són atesos per un equip multidisciplinar format per oncòlegs, dermatòlegs, anatomopatòlegs, radioterapeutes, cirurgians generals i plàstics, especialistes en radiologia i medicina nuclear i personal d’infermeria.

Aquest equip mutidisciplinar facilita que els pacients puguin fer totes les proves i rebre tots els tractaments que necessitin de manera coordinada en un mateix lloc i en el mínim temps possible, sense necessitat de desplaçar-se i de gestionar per separat les visites a diferents especialistes.

Detecció precoç

Qualsevol taca o lesió que aparegui a la pell mereix una consulta a un dermatòleg, prestant especial atenció si compleix l’anomenada regla ABCD: que sigui asimètrica (A), de vores irregulars (B), de color fosc (C) i de diàmetre superior a cinc mil·límetres (D).

Tot i que moltes no són un melanoma, qualsevol d’aquests signes s’ha de considerar d’alerta i pot permetre un diagnòstic precoç que facilitarà l’èxit del tractament.

També és recomanable una consulta urgent a un dermatòleg en els casos en què una taca a la pell piqui, sang o creixi amb rapidesa.

El melanoma i altres tumors cutanis poden afectar qualsevol persona independentment del tipus de pell. Però és convenient que extremin les precaucions les persones de pell clara i sensible al sol, així com les que tenen abundants pigues o taques a la pell, ja que són les que tenen més risc de patir lesions cutànies canceroses.

Diagnòstic ràpid

El diagnòstic s’inicia amb un examen visual realitzat per un dermatòleg de qualsevol lesió sospitosa a la pell.

Si l’examen visual confirma que es pot tractar d’un càncer de pell, el dermatòleg aconsellarà fer una biòpsia (és a dir, extreure una mostra de cèl·lules per analitzar-les).

Un especialista en anatomia patològica analitzarà les cèl·lules extretes al laboratori per esbrinar si la lesió de la pell és cancerosa o no. Si no ho és, el dermatòleg aconsellarà al pacient quines mesures cal prendre a partir d’aquell moment.

En els casos en què el diagnòstic sigui un melanoma, el pacient serà tractat per un cirurgià i valorat per un oncòleg especialista en el maneig d’aquesta malaltia.

En alguns casos, l’oncòleg pot considerar oportú demanar proves addicionals de diagnòstic per imatge per comprovar si s’ha estès el càncer a altres òrgans, així com una anàlisi de sang completa per precisar fins a quin punt ha progressat la malaltia.

El circuit de diagnòstic ràpid implantat a l’IOB permet tenir el diagnòstic definitiu en un termini entre 48 i 72 hores des del moment en què el pacient va a la consulta per una sospita de melanoma.

Tractament personalitzat

La majoria de càncers de pell s’extirpen mitjançant cirurgia i es curen en un percentatge molt elevat de casos sense necessitat de tractaments de quimioteràpia ni radioteràpia.

En el cas del melanoma, el tractament se sol iniciar amb una intervenció quirúrgica per extirpar la lesió tumoral. Segons el gruix que tingui la lesió, s’analitzen els ganglis limfàtics més propers per comprovar si contenen cèl·lules tumorals mitjançant les tècniques de gangli sentinella.

Depenent del resultat de l’anàlisi dels ganglis, així com de les proves d’imatge i de les anàlisis de sang que informen sobre l’extensió de la malaltia, l’oncòleg decidirà el tractament més indicat per a cada pacient.

Aquest tractament pot incloure radioteràpia o un tractament farmacològic que de vegades pot prolongar-se durant un any, en aquells casos en què la malaltia es troba localitzada a la pell i els ganglis regionals.

L’IOB és pioner en la introducció d’anàlisis genètiques per identificar aquells pacients que podran beneficiar-se d’un nou fàrmac que ataca de manera específica els tumors amb una alteració al gen B-RAFV600.

Aquesta mutació és essencial per seleccionar el tipus de tractament del pacient, de manera que avui dia els pacients sense la presència d’aquesta mutació es beneficien principalment de tractaments d’immunoteràpia.

En els casos en què aquesta mutació resulti positiva, els pacients es beneficien de tractaments tant d’immunoteràpia com de teràpia dirigida antiBRAF + antiMEK.

En els casos en què el pacient es presenti amb malaltia avançada es tindrien dos escenaris a discernir:

  • Malaltia ressecable, cas en què es valoraria cirurgia de les lesions i posteriorment tractament complementari en funció de les anàlisis moleculars.
  • Malaltia no ressecable, on es valoraria el tractament sistèmic d’entrada.

Un cop acabat el tractament, les proves de seguiment varien d’un pacient a un altre depenent de l’extensió del melanoma al moment del diagnòstic.

Com a norma general, se segueix l’evolució del pacient amb una visita cada tres mesos durant els primers tres anys. Passat aquest període, les visites de seguiment es redueixen a dues a l’any.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora.

    Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

    Especialistes