Unitat de càncer gastrointestinal

Unitat de càncer gastrointestinal

A la Unitat de Tumors Gastrointestinals (UTGI) atenem els pacients diagnosticats de tumors que afecten el tracte gastrointestinal, el que inclou l’esòfag, la unió esòfag-gàstrica, l’estómac, el duodè, l’intestí prim, el pàncrees, la vesícula i vies biliars, el pàncrees, l’intestí gruixut (còlon i recte) i el canal anal.

En el moment en què el metge (metge de capçalera, internista, gastroenteròleg, entre d’altres) diagnostica el pacient d’un tumor gastrointestinal, s’indicarà una biòpsia que confirmarà i tipificarà aquesta malaltia.

A la unitat de càncer gastrointestinal de l’IOB comptem amb l’estructura professional mèdica i de suport subespecialitzada, a més dels recursos logístics i administratius necessaris per dur a terme el tractament multidisciplinari que aquest tipus de neoplàsies requereix.

Addicionalment, es compta amb un servei de segona opinió.

Atenció integral

L’equip multidisciplinar està format per oncòlegs, radioterapeutes, cirurgians, especialistes en anatomia patològica, especialistes en radiodiagnòstic i medicina nuclear, a més de personal d’infermeria especialitzat en aquest tipus de tumors.

Així mateix, l’IOB ofereix aquesta atenció integral fonamental per als nostres pacients, com és el d’especialistes en psicologia o psiquiatria per al pacient i la família, assessoria nutricional individualitzada per referents en nutrició i tractaments de medicina oriental com l’acupuntura i la hipnosi en el tractament de l’ansietat i del dolor.

El comitè mèdic es reuneix periòdicament per a la discussió de cada cas clínic i té com a objectiu optimitzar al màxim el pronòstic de la malaltia com garantir el nivell de la seva qualitat de vida.

El compromís de la UTGI és minimitzar al màxim el temps des del diagnòstic fins al moment en què el pacient rep el tractament més adequat per a la malaltia.

El nostre servei compta amb un equip de programació que garanteix que el pacient es faci les proves complementàries en el termini més curt, sense que l’ardu procés d’autoritzacions de mutualitat o coordinació amb altres serveis sigui una preocupació addicional al procés de malaltia.

L’equip d’oncologia mèdica està liderat pel Dr. Josep Tabernero, i el conformen els oncòlegs següents: Dra. Teresa Macarulla, Dr. Jaume Capdevila, Dr. José Luis Cuadra, Dra. Elvira Buxó, Dr. Javier Ros i la Dra. Iosune Baraibar.

Tractament

A la UTGI d’IOB, el tractament es decideix en base al tipus histològic del tumor (determinat pel resultat de la biòpsia), la localització d’aquest tumor (en base als òrgans del sistema digestiu) i el seu estadi (determinat en base a estudis d’imatge).

La decisió s’individualitza sobre la base dels antecedents personals i patològics del pacient, l’estat general que presenta al moment de la valoració, les alteracions que pugui presentar el resultat de les anàlisis de laboratori (inclosos els marcadors tumorals corresponents) i les alteracions moleculars pertinents (per exemple, la inestabilitat de microsatèl·lits en tots els tumors digestius, les mutacions a RAS o BRAF a la neoplàsia de còlon, les amplificacions de HER 2 a les neoplàsies gàstriques o de la unió esofagogàstrica, entre d’altres).

Tots aquests estudis són coordinats per l’IOB.

Els tumors localitzats o oligometastàsics (metàstasis localitzades) són valorats en una comissió multidisciplinària que es reuneix de forma setmanal, conformada per diversos professionals (cirurgia general, oncologia radioteràpica, radiologia diagnòstica i intervencionista, medicina nuclear i anatomia patològica), subespecialitzats en tumors gastrointestinal, amb vista a planificar una estratègia que incrementi les possibilitats d’èxit en el complex maneig que aquesta situació amerita.

L’IOB compta amb el suport als símptomes derivats de la malaltia, ja que comptem amb un referent en Nutrició, Psicooncologia, Psiquiatria, Tècniques d’Acupuntura i Oncogeriatria per als pacients grans.

L’elecció d’un o d’un altre, o d’una combinació, per a un cas determinat, com explicàvem anteriorment, depèn sobretot de la fase en què es diagnostica.

A les visites de consulta externa s’exposa de forma àmplia i clara l’elecció del tractament, tenint en compte els potencials avantatges i seqüeles de cada modalitat terapèutica.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora.

    Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

    Especialistes