Oncogeriatria

Oncogeriatria

Una de les característiques més evidents de l’envelliment és la disminució de la capacitat de reserva dels òrgans i els sistemes del cos que el fa més vulnerable a les agressions (malalties, cirurgies, tractaments).

És evident que l’envelliment varia entre persones, hi ha una gran heterogeneïtat i així ens trobem individus amb 90 anys amb escassa patologia, funcional i mentalment intactes, davant d’altres amb 70 anys amb una gran comorbiditat i pluripatologia i amb dependència física i mental.

La relació entre l’envelliment i el càncer és molt clara, atès que, a mesura que augmenta l’edat de l’individu, augmenta el risc de desenvolupar càncer.

Per aquest motiu necessitem una eina que ens permeti valorar la persona gran en conjunt per poder adaptar el tractament oncològic d’una manera individualitzada.

La valoració geriàtrica integral (VGI) és la “eina” utilitzada tradicionalment per la geriatria per valorar els pacients d’edat avançada i es defineix com un procés diagnòstic multidimensional i interdisciplinari destinat a identificar i avaluar les capacitats i els problemes mèdics, mentals, funcionals i socials de la gent gran, amb la intenció d’elaborar un pla exhaustiu per al tractament integral i el seguiment a llarg termini.

L´oncogeriatria és una àrea o disciplina de l’àmbit sanitari, dedicada a abordar la patologia oncològica al pacient d’edat avançada.

La Societat Internacional d’Oncogeriatria (SIOG) proporciona recomanacions del millor estàndard d’atenció al pacient amb càncer.

La tendència de la medicina actual és una “medicina personalitzada i de precisió” també per als pacients d’edat avançada.

L’objectiu de l’Oncogeriatria és optimitzar l’atenció global i multidisciplinar que el pacient d’edat avançada amb càncer requereix, fent una atenció personalitzada i especialitzada.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora.

    Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

    Especialistes