Oncologia de precisió

El càncer és una malaltia genètica, causada per canvis a l’ADN que controlen el funcionament cel·lular, així com el seu creixement i divisió.

A l’IOB oferim als nostres pacients la possibilitat de beneficiar-se de l’oncologia de precisió a través de diverses plataformes genòmiques adaptades a les necessitats de cada cas.

Aquestes plataformes no ens permeten únicament la recerca d’alteracions genètiques tumorals, sinó que ens proporcionen la capacitat de fer una recomanació terapèutica personalitzada amb les probabilitats d’èxit més grans, fet que permet oferir al pacient el tractament més adequat per a la seva patologia, en funció del seu perfil genètic, clínic o molecular.

Això fa possible l’ús de fàrmacs més eficaços i segurs, que els pacients seleccionaran per la presència o no de determinats biomarcadors. S’hi incorporaran aquells tractaments en què hi hagi més probabilitat que els pacients responguin, s’utilitzaran medicaments altament selectius i es crearà un tractament individualitzat.

És per això que, a l’IOB, creiem en l’aproximació transversal al tractament del càncer, que se sustenta en la identificació de l’alteració genètica específica per a la qual hi ha un tractament concret i selectiu que aporta al pacient el màxim benefici i que no depèn de l’òrgan d’origen del càncer.

A l’IOB, oferim diferents proves que fan possible l’oncologia de precisió, com és el cas de la biòpsia líquida i els tests genètics.

Biòpsia líquida

La biòpsia líquida, diagnòstic del càncer no invasiu, tractament personalitzat i seguiment.

La biòpsia líquida és una tècnica de diagnòstic no invasiva del càncer per a la qual n’hi haurà prou de prendre una o diverses mostres de sang, en què es buscarà ADN tumoral, la qual cosa peremetrà una caracterització dels gens així com una monitorització de la malaltia més precisa. L’ús d’aquesta tècnica evita molèsties innecessàries per al pacient i permet estalviar temps i recursos.

La biòpsia líquida permet planificar i personalitzar el tractament.

Tractament personalitzat, monitorització i validació de la teràpia

La biòpsia líquida és, segons Aleix Prat,  una «nova tècnica diagnòstica que ens permet, per una banda, detectar mutacions del tumor a la sang i així poder determinar quin és el millor tractament per al pacient; alhora, ens permet monitoritzar si, aquests tractaments, estan funcionant o no».- Aleix Prat

Avantatges de la biòpsia líquida:
 • És una tècnica de diagnòstic del càncer no invasiva.
 • Permet la detecció de tumors en estadis primerencs.
 • Permet identificar l’ADN del tumor.
 • Es pot repetir tantes vegades com es vulgui.
 • Es poden obtenir els resultats en poc temps.
 • Permet la validació del tractament en curs.
 • Permet fer un tractament personalitzat.
 • Permet un seguiment dels pacients per prevenir recaigudes.

Tests genètics o genòmics

Amb els estudis dels gens del tumor podem anticipar-nos a possibles alteracions i actuar precoçment per evitar complicacions o obtenir tractaments més efectius, així com anticipar-nos a la possibilitat de desenvolupar un càncer.

L’anàlisi genòmica pot revelar mutacions als gens, o la seva expressió, informació que poden ser clau per al diagnòstic, tractament i prevenció del càncer.

És per això que, a l’IOB, fem ús d’aquestes eines per a més eficàcia en el tractament dels nostres pacients.

El pacient rebrà un informe amb les alteracions genòmiques detectades al seu tumor i les teràpies dirigides o assajos clínics més adequats conforme les evidències científiques i la seva situació clínica particular.

Nou test HER2DX disponible a IOB

Càncer hereditari

Els càncers hereditaris són la conseqüència de mutacions germinals en gens concrets que incrementen la susceptibilitat per patir càncer. Aquesta susceptibilitat es transmet entre els membres de la família segons diferents patrons d’herència.

És a través dels tests genètics que es fan al centre, que és possible realitzar la troballa de subjectes amb una predisposició genètica hereditària al càncer, la qual cosa permet als pacients beneficiar-se de mesures eficaces no només en la detecció precoç, sinó també en la prevenció dels tumors i el tractament.

A l’IOB, la Unitat de consell genètic és qui durà a terme l’avaluació individual del risc per a cada membre de la família, i les determinacions genètiques oportunes. Mitjançant el consell genètic, els pacients reben informació sobre:

 • La probabilitat de presentar una neoplàsia.
 • La probabilitat de transmetre a la seva descendència la predisposició al càncer i la probabilitat que tenen aquests de desenvolupar neoplàsies.
 • El pronòstic, les estratègies de cara a la detecció precoç i l’abordatge terapèutic més apropiat.