Unitat càncer de pulmó

Unitat càncer de pulmó

La Unitat de Càncer de pulmó de l’IOB Institute of Oncology atén pacients amb sospita d’un possible càncer de pulmó que necessitin un diagnòstic per confirmar o descartar la presència d’un tumor, així com pacients que ja han estat diagnosticats prèviament a altres centres i que acudeixen a l’IOB per rebre tractament.

Així mateix, ofereix un servei de segona opinió a pacients atesos en altres centres per orientar la presa de decisions individualitzades tenint en compte el tipus de càncer de pulmó de què es tracti, el grau d’extensió de la malaltia i les característiques genètiques i moleculars de les cèl·lules tumorals.

Els pacients tractats a la Unitat de càncer de pulmó són atesos per un equip multidisciplinar format per oncòlegs, pneumòlegs, radioterapeutes, cirurgians, anatomopatòlegs i personal d’infermeria especialitzat en càncer.

Així mateix, l’IOB ofereix atenció psicològica o psiquiàtrica als pacients que ho necessitin, assessoria d’especialistes en nutrició i tractaments de medicina complementària com l’acupuntura i la hipnosi per al tractament de l’ansietat i el dolor.

L’equip de Càncer de pulmó i Cap i coll d’IOB el lidera la Dra. Enriqueta Felip, el Dr. Àlex Martínez, el Dr. Alejandro Navarro i la infermera Mónica Arenas.

Detecció precoç

Aquest equip multidisciplinar facilita que els pacients puguin fer totes les proves i rebre tots els tractaments que necessitin de manera coordinada en un mateix lloc i en el mínim temps possible, sense necessitat de desplaçar-se i de gestionar per separat les visites a diferents especialistes.

Els càncers de pulmó no solen produir símptomes fàcils d’identificar en les fases inicials i no existeix en aquests moments cap prova de detecció precoç del càncer de pulmó equivalent a la mamografia per al càncer de mama.

Tot i això, sí que hi ha certs símptomes que poden alertar de l’aparició d’un càncer de pulmó i que mereixen una consulta mèdica per aconseguir una detecció el més precoç possible.

Encara que en molts casos aquests símptomes obeiran a causes diferents d’un càncer, és convenient consultar sense demora un especialista si es donen un o més dels símptomes següents:

 • Aparició de tos que persisteixi durant més de deu dies i no tingui cap causa aparent, o bé empitjorament duna tos crònica.
 • Aparició de sang a l’esput durant diversos dies seguits.
 • Bronquitis persistent.
 • Infeccions respiratòries recurrents.
 • Dificultat per respirar.
 • Dolor toràcic.
 • Pèrdua de pes o cansament sense causa aparent.

El càncer de pulmó pot afectar qualsevol persona, per la qual cosa aquestes recomanacions de detecció precoç són aplicables a tota la població.

Però és convenient que extremin les precaucions les persones que han fumat durant anys, fins i tot si ja han deixat de fumar, o bé han estat fumadores passives, ja que el tabaquisme és el factor de risc principal del càncer de pulmó.

Diagnòstic ràpid

El diagnòstic del càncer de pulmó inicia amb una radiografia de tòrax per comprovar quin és l’origen dels símptomes que fan sospitar de la presència d’un possible tumor.

Si la radiografia de tòrax confirma la presència d’una massa de cèl·lules anòmala al pulmó, se solen fer proves d’imatge addicionals per obtenir més informació sobre aquestes cèl·lules.

Aquestes proves addicionals solen incloure una tomografia computeritzada (TAC). Per a la confirmació definitiva del diagnòstic, cal fer una biòpsia, que consisteix a extreure una mostra de cèl·lules del possible tumor per analitzar-les al laboratori.

L’anàlisi d’aquestes cèl·lules aclareix si són o no canceroses i, en el cas que ho siguin, del tipus de càncer de què es tracta.

Atès que hi ha múltiples tipus de càncers de pulmó diferents, l’anàlisi detallada de les cèl·lules és imprescindible per fer un diagnòstic precís.

L’IOB és pioner en la introducció d’anàlisis genètiques per determinar les característiques moleculars de cada tumor i prescriure el tractament més adequat per a cada pacient.

Si es confirma el diagnòstic de càncer, cal fer una nova prova d’imatge (una tomografia per emissió de positrons o PET) per precisar si el tumor està localitzat al punt d’origen, si ha començat a envair teixits contigus o si s’ha estès a altres òrgans.

Així mateix, una anàlisi de sang completa que inclogui marcadors tumorals ofereix informació addicional per avaluar el grau d’extensió del càncer.

El circuit de diagnòstic ràpid de l’IOB ha permès reduir a un termini inferior a una setmana el temps mitjà entre la primera consulta d’un pacient recent diagnosticat de càncer de pulmó, o amb sospita de tenir càncer de pulmó, i l’inici del tractament.

Tractament personalitzat

El tractament del càncer de pulmó s’ha de decidir individualment per a cada pacient a partir de les característiques precises de cada tumor i del grau d’extensió de la malaltia en el moment del diagnòstic.

La individualització del tractament és clau per aconseguir la màxima eficàcia terapèutica.

Com passa amb altres tipus de càncer, l’objectiu del tractament pot ser curatiu (destinat a eliminar completament el tumor) o pal·liatiu (destinat a prolongar la vida i reduir el patiment en els casos que no sigui possible l’eliminació completa el tumor) .

En els casos en què el càncer està circumscrit al lloc d’origen, el tractament es basa en una intervenció quirúrgica amb l’objectiu d’extirpar el tumor en la seva integritat.

Després de la intervenció, s’administra un tractament de quimioteràpia i/o radioteràpia per eliminar les cèl·lules tumorals que puguin haver quedat després de la cirurgia. Després de la cirurgia, se segueix l’evolució del pacient de manera estricta, especialment durant els tres primers anys.

Els controls mèdics consisteixen a fer analítiques de sang completes amb marcadors tumorals cada tres mesos i proves d’imatge cada sis mesos.

En els casos en què el càncer s’ha estès a altres òrgans i la cirurgia ja no permetria eliminar les cèl·lules tumorals a la seva integritat, el tractament sol basar-se en quimioteràpia i radioteràpia.

Un nombre elevat de pacients pot beneficiar-se a més de noves generacions de fàrmacs que ataquen de manera selectiva uns tumors o altres a partir de les seves característiques moleculars.

Sol.licitar visita

Emplena el formulari amb les teves dades per sol.licitar cita, el nostre equip es posarà en contacte amb tu per acordar data i hora.

  Accepto l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

  Especialistes

  • Unitat càncer de pulmó - Unitat de càncer de cap i coll

  • Unitat càncer de pulmó - Unitat de càncer de cap i coll