Dr. Agustí Barnadas

Dr. Agustí Barnadas

Les seves línies de recerca se centren en tres eixos: a) estudi de millores en l’estadificació del càncer de mama; b) estudi de variables moleculars associades al pronòstic i la predicció de resposta al tractament, i c) estudi de la detecció de la malaltia residual.

 • Director del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Membre fundador del Grup Espanyol de Recerca per al Càncer de Mama (GEICAM), del qual actualment és el vicepresident.

Formació

 • Llicenciat l’any 1981 en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Especialitat d’Oncologia Mèdica a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
  Pau de Barcelona.
 • Certificat Europeu en Oncologia Mèdica el 1989, a Londres.

Trajectòria

 • Facultatiu especialista en el Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona des del 1998 fins al
  2003.
 • Nomenat Coordinador Assistencial de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol el 2003.
 • Director del Servei d’Oncologia Mèdica a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, càrrec que exerceix des del 2004.
 • Membre de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), l’European Society for Medical Oncology (ESMO) i l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).
 • Coordinador Científic del Curs de Formació Continuada en Càncer de Mama del GEICAM.
 • Investigador principal de més de 70 projectes de recerca, principalment assajos clínics multicèntrics; ha rebut finançament per a la recerca a través de diverses convocatòries competitives, tant públiques com privades.
 • President de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia entre el 2008 i el 2009. Secretari General de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), i ha format part de diferents comitès científics de congressos i simposis d’aquesta societat entre el 2011 i el 2013.
 • Coordinador de la Secció +MIR de la SEOM i director de la revista Formación continuada en Oncología de la SEOM entre el 2010 i el 2013.

Publicacions

 • Autor/coautor de més de 130 articles originals en revistes indexades.
 • Autor de més de 280 comunicacions en congressos nacionals i internacionals.
 • Revisor a les revistes Clinical Translational Oncology, Annals of Oncology i British Journal of Cancer.

Docència

 • Professor associat del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, on és el coordinador de l’assignatura d’Oncologia al pregrau.
 • Director, fins avui, de 12 tesis doctorals.
 • Professor a l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.