Dr. Francesc Graus

Dr. Francesc Graus

Com a neurooncòleg, centra la seva activitat clínica en el diagnòstic i tractament dels tumors cerebrals i les complicacions neurològiques causades pel càncer.

La seva principal línia de recerca és la caracterització clínica i immunològica de les síndromes neurològiques paraneoplàsiques, i els seus estudis han permès confirmar la hipòtesi immune d’aquestes síndromes (que es configuren com un model d’immunitat antitumoral) i caracteritzar diversos anticossos antineuronals (que es fan servir avui dia per al seu diagnòstic).

Recentment s’ha interessat en les complicacions neurològiques del trasplantament amb cèl·lules hematopoètiques i les derivades del tractament amb immune checkpoint inhibitors.

  • Cap de la Unitat de Neurooncologia de l’IOB.
  • Membre fundador de l’European Association of Neuro-Oncology (EANO).

Formació

  • Llicenciat el 1976 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Doctor en Medicina per la UAB el 1982.
  • Residència de Neurologia a la CSU de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.
  • Fellowship en Neurooncologia al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York del 1982 al 1985.

Trajectòria

  • Investigador emèrit del grup de Neuroimmunologia Clínica i Experimental de l’Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
  • Títol de doctor honoris causa per la Universitat de Lió.
  • Membre fundador i ex-president de l’European Association of Neuro-Oncology (EANO).
  • Metge neuròleg de l’staff del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic de Barcelona des del 1986 i cap de servei fins al 2018.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.