Dr. Jesús Soberino

Dr. Jesús Soberino

Les seves principals àrees principals se centren en el camp del càncer de mama en el tractament endocrí, col·laborant en estudis dirigits a vèncer les resistències a la teràpia hormonal que es puguin produir tant durant el tractament adjuvant com en malaltia metastàtica.

Ha participat com a investigador en nombrosos estudis fase I, II i III, tant en mama com en melanoma, alguns dels quals han portat a aprovar nous fàrmacs en noves indicacions.

Actualment segueix col·laborant activament amb altres grups per impulsar el desenvolupament de nous fàrmacs que ajudin a millorar els resultats en aquest grup de pacients.

En el camp del melanoma, el seu principal focus d’interès està centrat en el tractament amb immunoteràpia.

Tot això, sense deixar de banda la cura del pacient, tenint-ne sempre una visió holística i preocupant-se per tots els detalls que puguin succeir a l’esdevenir de la seva malaltia.

Unitat de Càncer de Mama i Melanoma, IOB Institute of Oncology.

Trajectòria

  • Ha participat en assajos que han implicat l’aprovació dels inhibidors de cdk4-6 palbociclib i ribociclib en primera línia de càncer de mama metastàtic, així com en els assajos en desenvolupament per a malaltia adjuvant.
  • Ha participat en els estudis que van portar a l’aprovació de Pembrolizumab en primera línia de melanoma metastàtic, així com de la combinació de Nivolumab amb Ipilimumab; tots dos van revolucionar el tractament d’aquesta malaltia.
  • Membre a la Unitat de Càncer de Mama i Melanoma de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO).
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.