Dra. Ana Oaknin

Dra. Ana Oaknin

Els seus interessos d’investigació principals són l’angiogènesi, els mecanismes de reparació de l’ADN i la immunologia, i és investigadora principal en diverses sèries d’assajos clínics en càncer d’ovari, coll uterí i endometri.

D’altra banda, la Dra. Oaknin lidera i participa en un gran nombre de projectes sobre tumors ginecològics.

És autora de més de 100 publicacions i presentacions en diversos congressos.

 • Cap de la Unitat de Tumors Ginecològics a l’IOB.
 • Metgessa adjunta titular al Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH).
 • Investigadora clínica principal del Grup de Neoplàsies Ginecològiques de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron de Barcelona (VHIO).
 • Líder del programa de Càncer Ginecològic de l’Institut d’Oncologia (IOB).

Formació

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid el 1994.
 • Especialitzada en oncologia mèdica (MD) a l’Hospital Universitario de la Princesa – Universidad Complutense de Madrid.
 • Doctorada per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Trajectòria

 • Membre de la junta executiva com a copresidenta del Grup Espanyol de Recerca en Càncer d’Ovari (GEICO).
 • Membre de la facultat del Gyn-Track de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) i representant, a Espanya, del GOG.
 • Representant espanyola al Comitè Cervical i Comitè Fase II del Grup GCIG en representació del GEICO.
 • Membre activa de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) i l’Associació Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM).
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.