Dra. María Ferrer

Dra María Ferrer

 • Responsable de la Unitat de cures contínues, suport del pacient oncològic i hospitalització a l’IOB.
 • Desenvolupament de consulta de prevenció i diagnòstic ràpid a l’IOB.
 • Participació activa en el reclutament i seguiment de pacients en assajos clínics.

Formació

 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa (2001-2007), amb qualificació d’excel·lent.
 • Curs acadèmic 2005-2006 realitzat a la Universitat de Rennes.
 • Formació en Medicina Interna sistema MIR 2008-2013: Hospital Gregorio Marañón.
 • Màster en Maneig Clínic de les Malalties Autoimmunes Sistèmiques a la Universitat de Barcelona, curs 2013-2014.
 • Curs monogràfic de doctorat en Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid l’any 2008. DEA amb nota d’excel·lent per la Universidad Complutense de Madrid.
 • MD Anderson Cancer Center Madrid. Planta d’hospitalització en complicacions greus de pacient oncològic medicoquirúrgic, així com consulta especialitzada per al suport del pacient oncològic i diagnòstic. Comitè de malalties infeccioses. Del 2013 al 2015.

Trajectòria

 • Treball voluntari a la consulta de medicina general del dispensari benèfic de San Antonio, Madrid.
 • Participació activa en el reclutament i seguiment de pacients als assajos clínics realitzats al Servei de Medicina Interna, col·laboració en projectes de recerca de la Societat Espanyola d’Arterosclerosi.
 • Col·laboració amb la unitat especialitzada de l’Hospital Gregorio Marañón durant l’epidèmia de grip A del 2009.
 • Estada a la Unitat de Malalties Sistèmiques a l’Hospital de Cruces Vizcaya, amb el Dr. Ruiz de Irastorza.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.