Dra. Teresa Macarulla

Dra. Teresa Macarulla

Participa activament en el desenvolupament d’investigacions clíniques nacionals i internacionals, especialment pel que fa a fàrmacs dirigits contra dianes moleculars, així com investigacions clíniques de nous agents quimioterapèutics.

Està involucrada en investigació translacional i estudis farmacodinàmics de fase I amb teràpies moleculars dirigides i investigació translacional relacionada, amb un enfocament especial en inhibidors d’EGFR.

També participa en estudis de fase II i III amb nous agents quimioterapèutics en tumors gastrointestinals, amb especial interès en els tumors hepatobiliopancreàtics.

También participa en estudios de fase II y III con nuevos agentes quimioterapéuticos en tumores gastrointestinales, con especial interés en los tumores hepatobiliopancreáticos.

  • Metgessa del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.
  • Equip de tumors gastrointestinals de l’IOB.
  • Cap de la Unitat del Programa de Càncer GI des de l’abril del 2017.

Formació

  • Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya.
  • Especialista en oncologia mèdica.

Trajectòria

  • Membre activa de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, la Societat Europea d’Oncologia Mèdica i la Societat Americana d’Oncologia Clínica.
  • Revisora ad hoc de diverses revistes d’oncologia.

Publicacions

Autora de nombroses publicacions, moltes centrades en tumors hepatobiliopancreàtics i nous fàrmacs, i autora de comunicats en diferents congressos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.